ஈகி திலீபன் – 34 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் !

ஈகி திலீபன் – 34 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் !

சிறப்பு பேச்சாளர்:
திரு. செல்வராசா கஜேந்திரன்
Mr. Selvarajah Gajenthiran, Member of Parliament, Sri Lanka
Former President of the Student Union, University of Jaffna
General Secretary of the Tamil National People’s Front

ஞாயிறு, செப். 26, 2021 @ காலை 09:00 (அமெரிக்கா – கிழக்கு)
Sunday, Sep. 26, 2021 @ 09:00 AM EST

Zoom Meeting ID: 880 4732 0299 | Password: 503335

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/88047320299?pwd=akhYSGxyWi9mb2RNMkkwSlh6akd1Zz09

YouTube Live: https://youtu.be/S5Y9sZ634Lg

ஒருங்கிணைப்பு: உலகத் தமிழ் அமைப்பு