மாவீரர் நாள் கூட்டம் !

மாவீரர் நாள் கூட்டம் !
அரங்கத்திலும், கூட்டழைப்பிலும் நடைபெறும்

ஒருங்கிணைப்பு: உலகத் தமிழ் அமைப்பு

சிறப்புரையாளர்கள்:
திரு. கொளத்தூர் மணி, திராவிடர் விடுதலை கழகம்
பேரா. இராமு மணிவண்ணன், அரசியல் ஆய்வாளர்
திரு. பாலா, கோட்டோவியர் (கார்ட்டூனிஸ்ட்டு)
திரு. பா. ஏகலைவன், இதழியலாளர்

நாள்: ஞாயிற்றுக்கிழமை, நவம்பர் 26, 2017
நேரம்: காலை 11:00  –  மாலை 01:00 (கிழக்கு நேரம்)
இடம்: Chantilly Highlands Community Center
3225 Kinross Cir, Herndon, Virginia-20171, USA
கூட்டழைப்பு எண்: +1 712 775 7035  குறியீடு: 778492#மாவீரர் நாள் கூட்டம் - 2017Great Heroes Day – Meeting !
(Town Hall / Tele-Conference)

Organized by World Thamil Organization

Special Speakers:
Mr. Kolathur Mani, Dravidar Viduthalai Kazhagam
Prof. Ramu Manivannan, Political Analyst
Mr. G. Bala, Cartoonist
Mr. P. Ekalavyan, Journalist

Date: Sunday, 26 Nov, 2017
Time: 11:00 AM – 01:00 PM EST
Venue: Chantilly Highlands Community Center
3225 Kinross Cir, Herndon, Virginia-20171, USA
Conference: +1 712 775 7035  AccessCode: 778492#

 

உலகத் தமிழ் அமைப்பு

World Thamil Organization, Inc.
105 Ronaldsby Drive, Cary, North Carolina 27511, USA
(A Non-Profit Organization Registered in USA)
E-mail: wtogroup@gmail.com