மாவீரர் நாள் 2021 – தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்

மாவீரர் நாள் 2021 தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம் வீரவணக்க உரை: மாண்புமிகு உயர்திரு. ருத்ரகுமாரன், தலைமை அமைச்சர், நாடுகடந்த தமிழீழ [...]

Read more

‘நீட்’ தேர்வு எதிர்ப்பு – ஊடகச் சந்திப்பிற்கு உலகத் தமிழ் அமைப்பு அழைப்பு !

வணக்கம்! ‘நீட்’ நுழைவுத் தேர்வு தமிழ் நாட்டுக்குப் பல்வேறு [...]

NEET – Document by WTO !

The real impact of NEET, which has been unconstitutionally pushed down the throat of medical education, is that it is arbitrary, anti-poor, anti-minority, anti-federal and [...]

NEET – Unfair, Unjust, Arbitrary and Unconstitutional

The real impact of NEET, which has been unconstitutionally pushed down the throat of medical education, is that it is anti-poor, anti-minority, anti-federal and [...]

NEET – Medical Council of India cannot Regulate Admissions

ADMISSION OF STUDENTS TO MEDICAL COLLEGES POWER OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA - Dr. Justice A. K. RAJAN, L . L D.   The  Indian  Medical  Council  Act  1956  [...]

NEET – Union Government cannot Regulate Admissions in Universities

THE UNION GOVERNMENT CANNOT REGULATE ADMISSION OF STUDENTS IN UNIVERSITIES -Dr. Justice A. K. Rajan, L . L D.   Constitutional position: 1: Constitution of [...]

தமிழ் மாணவி அனிதாவிற்கு கண்ணீர் அஞ்சலி !

தமிழ் நாட்டின் அரியலூர் மாவட்டத்தில் குழுமூர் என்னும் [...]

‘கக்கூசு’ ஆவணப்படம் – தீர்வு என்ன?

மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனியுண்டோ? என்றார் [...]

உயர்திரு கவிக்கோ அப்துல் இரகுமான் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் !

உயர்திரு கவிக்கோ அப்துல் இரகுமான் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் [...]