அருட்பிரகாச வள்ளலார் – நினைவு நாள்

தமிழரின் ஆன்மீக கலங்கரை விளக்கமாகத் திகழும் அருட்பிரகாச வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகளார் அவர்களது நினைவைப் போற்றுவோம் !